Земекопни дейности

Земекопни дейности

Земекопни дейности с верижни и мобилни багери, подготвителни действия за строителство, изкопи, подравняване на терени

Наеми сега